Home

Tan Ne creation

Geen teksten en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw.

Copyright © All Rights Reserved

Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw

 

Van harte welkom bij onze federatie voor de beoefening van

oosterse krijgskunsten

 

Vanwege,

Patrick Buyck

Voorzitter Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw

en de raad van bestuur

 

Het boek "Hi no kata" een uitgave van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie vzw

 

De uiteenzetting van dit boek is eveneens gelijkaardig met zijn voorganger Mizu. De “koan” of het zen raadsel zorgt eerst voor het filosofische luik dat de beoefenaar tot dieper inzicht brengt om zichzelf vrij te maken van overbodige gedachten. Vervolgens komt de technische voorstelling aan bod met het oog voor detail als afsluiter.

Dit boek omvat eveneens 12 technieken die er naar streven het element vuur te benadrukken en als leidraad dienen om als naslagwerk te gebruiken.

Het element vuur staat voor overheersend en om dit in de context van krijgskunst te plaatsen spreken we hier over sen no sen, initiatiefneming van tori voor de aanval van uke zich ten volle ontwikkelt. Om zo van een nadelige situatie een voordelige gunstige verdediging te bekomen, en dit door Hi no kata, vuur naar vorm in gedachten te houden.

 

138 pagina's in kleur

Kostprijs 25 euro, verzendingskosten niet inbegrepen

vanaf heden verkrijgbaar via het secretariaat van de Vlaamse Goshinjutsu Fesderatie vzw.

Indien het boek moet verzonden worden: + verzendingskosten 6 euro per boek

Boek kan ook afgehaald worden tijdens de trainingsuren te Antwerpen en Gent.

 

Graag een seintje vooraf via mail!

Bestellingen kunnen geplaatst worden op het email-adres danny.daem@gmail.com

Betaling op voorhand op rekening van de Vlaamse Goshinjutsu Federatie

Ter attentie van Dhr. Robert d'Ours

Urselweg 22-A-9990 Maldegem 000-3257930-88

Geen terugname na verkoop!